Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli

Kritériá pre výber edukátorky

Kombinácia ľudského prístupu a zdravotníckeho vzdelania je pre nás pri výbere prioritou.

Pravidelné školenia

Edukátorky absolvujú školenia z oblasti diabetológie a hypertenzie.

Odborné konferencie

Každý rok navštevujú konferencie na Slovensku aj v zahraničí.

Praktické techniky

So psychológom nacvičujú techniky na podporu motivácie pacientov.

  • zdravotnícke vzdelanie, vzdelanie v oblasti edukácie ľudí s diabetom či hypertenziou
  • praktické znalosti a skúsenosti s využitím behaviorálnych a motivačných techník
  • schopnosť komunikácie a kooperácie so zdravotníckymi odborníkmi
  • príjemné vystupovanie a empatia
  • ochota kontinuálne sa vzdelávať v oblasti diabetu a hypertenzie

Kontaktujte nás na