Ukončené projekty

PLÁN MEDIPARTNER

V rokoch 2011 až 2017 sme administrovali program riadenej zdravotnej starostlivosti pod názvom Plán MEDIPARTNER.

Projekt dokázal spojiť verejné zdravotné poistenie, organizáciu zdravotných služieb a program zdravého životného štýlu. Ku koncu sme dosiahli počty  takmer 25 tis. klientov – poistencov z.p. Dôvera, ktorým poskytovalo svoje služby približne 150 registrovaných  praktických lekárov a pediatrov, 80 lekárov – špecialistov, 4 nemocnice a desiatky lekární. Úspešnú administráciu Plánu sme ukončili k 30.6.2017 a od 1.7.2017 ho nahradil nový program DôveraPomáha obsahujúci všetky služby, ktoré si klienti najviac cenili.

PHARMACY-BASED COST GROUP

Pharmacy-based cost group (PCG) je nástroj oceňovania rizika podľa nákladových skupín založených na predpísaných liekoch. Používa sa na kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov. Model PCG, ktorý pribudol ako nový prediktor prerozdelenia v Slovenskej republike, pripravovala pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spoločnosť KLIENT PRO SK.

Na základe Zmluvy na zabezpečenie analýzy a metodiky modelu PCG, jeho aktualizácie a administrácie pre účely prerozdelenia zdrojov z verejného zdravotného poistenia v SR  z 21. 10. 2011 vypočítala spoločnosť KLIENT PRO SK aj odhadovaný dopad zavedenia PCG na zdroje zdravotných poisťovní.