Poradenstvo a vzdelávanie

Ponúkame nemedicínske vzdelávanie a poradenstvo v oblasti diabetu a hypertenzie. Naše edukátorky vám a vašej rodine pomôžu vyrovnať sa s diagnózou a naučia vás, ako čo najlepšie zvládať vaše ochorenie.

Ako dospelý poistenec zdravotnej poisťovne Dôvera sa môžete poradiť o diabete a hypertenzii bezplatne telefonicky na 0850 850 888.

Ak vstúpite do programu DôveraPomáha diabetikom, môžete využiť aj dlhodobé vzdelávanie o diabete zdarma.

V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera organizujeme aj viaceré podujatia:

  • Festivaly zdravia vo vybraných mestách SR
  • varenie nízkosacharidových jedál spolu s pacientami pod taktovkou Jeminé
  • športový deň v chôdzi s olympionikom Matejom Tóthom
Základné vzdelávanie
Pravidelný kontrolný telefonát raz za 3 mesiace
Reedukácia po roku
Reedukácia po dvoch rokoch