Rodí sa systém integrovanej starostlivosti

Cieľom projektu Plán MEDIPARTNER je zapojiť pacientov do starostlivosti o svoje zdravie. Zjednocuje záujmy poskytovateľov, pacientov a poisťovne. Pre Zdravotnícke noviny odpovedá MUDr. Marin Rusenov, všeobecný lekár z Košíc.

Kategória: Monitoring